BOSAIMIE.jp

  Home > Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa sakuna

Disaster Emergency Message Board

NTT  
KDDI  

Impormasyon sa panahon

Impormasyon sa lindol at tsunami

Impormasyon sa trapiko at mga kalsada

Impormasyon sa lifeline

Impormasyon sa mga base para sa sakuna

Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture