BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切り
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon

Mga babala ng panahon・Payo na mag-ingat  :  Mie Prefecture 

Ipakita ang mapa │Mie PrefectureTokai・Rehiyon ng Kinki

 Inilabas ng Japan Meteorological Agency at 2024 (taon) Hunyo (buwan) 23 (araw) 10:41
Malubhang babala  Warnings  Payo na mag-ingat
 Inilabas ng Japan Meteorological Agency at 2024 (taon) Hunyo (buwan) 23 (araw) 10:41
Malubhang babala  Warnings  Payo na mag-ingat
Map Hilagang bahagi Iga Sentral na bahagi Ise-Shima Kisei at Higashi-Kishū
Distrito ng forecast sa panahon
Hilaga at sentral na bahagi ng Mie Prefecture
Hilagang bahagi ng Mie Prefecture
Lungsod ng Yokkaichi・Lungsod ng Kuwana・Lungsod ng Suzuka・Lungsod ng Kameyama・Kisosaki-chō・Tōin-chō・Lungsod ng Inabe・Komono-chō・Asahi-chō・Kawagoe-chō
Sentral na bahagi ng Mie Prefecture
Lungsod ng Tsu・Lungsod ng Matsusaka・Meiwa-chō・Taki-chō
Iga
Lungsod ng Iga・Lungsod ng Nabari
Timog na bahagi ng Mie Prefecture
Ise-Shima
Lungsod ng Ise・Lungsod ng Toba・Lungsod ng Shima・Tamaki-chō・Minami-Ise-chō・Watarai-chō
Kisei at Higashi-Kishū
Lungsod ng Owase・Lungsod ng Kumano・Ōdai-chō・Taiki-chō・Kihoku-chō・Mihama-chō・Kihō-chō
Sentral na bahagi
Kidlat
Hilagang bahagi
Malakas na ulanKidlat
Iga
Malakas na ulanKidlatBaha
Ise-Shima
KidlatMataas na alon
Kisei at Higashi-Kishū
KidlatMataas na alon
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture