BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切り
HomeImpormasyong mapapakinabangan sa emergencyImpormasyon sa panahon>  Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon

Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture

TOP PageTalahanayan ng tide level |
Na-update 2024 (taon) 07 (buwan) 22 (araw) 23:30
Impormasyon sa inoobserbahang tide level
Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig Inoobserbahang tide level (TPm) Paglihis ng tide level (m) Sitwasyon ng paglampas ng taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge Impormasyon sa pagkaroon ng baha sa storm surge
Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm)
Ise Bay
Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka
Yokkaichi Port 0.03 0.01 Walang paglampas Walang pahayag
2.90
Ise Bay
Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise
Tsumatsusaka Port 0.01 - 0.20 Walang paglampas Walang pahayag
2.30
*Kapag i-click ang icon para sa pangalan ng istasyon ng pagtingin, dadalhin ka nito sa page na may detalyadong impormasyon ng bawat istasyon ng pagtingin.
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:  Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Tingnan dito ang taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge
Mga babala ng panahon・Payo na mag-ingat
Mga babala ng panahon Payo na mag-ingat
Babala sa bagyo Babala sa mataas na alon Babala sa daluyong Payo na mag-ingat sa malakas na hangin Payo na mag-ingat sa mataas na alon Payo na mag-ingat sa daluyong
Hilaga at sentral na bahagiHilagang bahagi Lungsod ng Yokkaichi
Lungsod ng Kuwana
Lungsod ng Suzuka
Kisosaki-chō
Asahi-chō
Kawagoe-chō
Sentral na bahagi Lungsod ng Tsu
Lungsod ng Matsusaka
Meiwa-chō
Timog na bahagiIse-Shima Lungsod ng Ise
Tamaki-chō
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture