BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切り
HomeImpormasyong mapapakinabangan sa emergencyImpormasyon sa mga base para sa sakuna > Detalye ng mga pasilidad ng suporta sa oras ng sakuna
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa mga base para sa sakuna

Detalye ng mga pasilidad ng suporta sa oras ng sakuna   

Sa kasalukuyan, walang nakalabas na impormasyon ng pagtatatag ng mga pasilidad ng suporta sa oras ng sakuna (first-aid station, water station at iba pa).
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture