BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切り
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa lindol at tsunami

Impormasyon sa lindol

Mga inilabas o inanunsyo sa nakaraan
09/26/2023
  08:43 Jpn3
09/19/2023
  13:39 Jpn3
  04:37 Jpn4
09/18/2023
  22:26 Jpn3
09/16/2023
  04:39 Jpn3
I-extract ang lahat
>>Mapa ng distribusyon ng intensidad o tindi ng lindol
 Inilabas ng Japan Meteorological Agency at 2023 (taon) Setyembre (buwan) 26 (araw) 08:43
Araw at oras ng pangyayari 2023 (taon) Setyembre (buwan) 26 (araw) 08:39
Mapa ng distribusyon ng intensidad o tindi ng lindol
Mapa ng distribusyon ng intensidad o tindi ng lindol sa paligid ng Mie Prefecture
Impormasyon sa lindol
Uri ng impormasyon 震源・震度情報
Institusyong naglabas 気象庁
Araw at oras ng paglalabas 09/26/2023 08:43
Araw at oras ng pangyayari 09/26/2023 08:39
Epicenter 宮城県沖
North latitude at East longitude 北緯38.3度,東経141.2度
Lalim 80km
Antas ng lindol M4.6
Distribusyon ng intensidad o tindi ng lindol
[Intensidad o tindi ng lindol 3]
Walang impormasyon sa loob ng Mie Prefecture
[Intensidad o tindi ng lindol 2]
Walang impormasyon sa loob ng Mie Prefecture
[Intensidad o tindi ng lindol 1]
Walang impormasyon sa loob ng Mie Prefecture
Mga bagay na dapat pag-ingatan
Impormasyon sa intensidad o tindi ng lindol na 3 pataas sa labas ng Mie Prefecture, at impormasyon sa tindi ng lindol na 1 pataas sa loob ng Mie Prefecture ang impormasyon sa lindol na ipinamamahagi sa site na ito.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture