Bousai Mie.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りタガログ語区切り
Tin tức về phòng chống thảm họa / quản lý khủng hoảng
06/08/2023 17:00
災害発生時の避難情報、避難所情報、被害情報は以下のページをご確認ください

災害対策本部情報ページ


07/20/2021 09:00
防災(ぼうさい)みえ.jpホームページにおける外国語対応(がいこくごたいおう)

https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500099.htm

 

訪日外国人観光客向け情報ページ等

Japan Safe Travel Information, etc.

https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500062.htm


Thời tiết ở Mie
Cảnh báo khí tượng・Thông tin lưu ý
Cảnh báo đặc biệtCảnh báoThông tin lưu ý
時間07/22/2024 20:29
 Thông báo của Cơ quan Khí tượng
Miền Trung
Hiện tại không có thông tin.
Miền Bắc
Hiện tại không có thông tin.
Iga
Hiện tại không có thông tin.
Iseshima
Hiện tại không có thông tin.
Kisei / Higashi Kishu
Hiện tại không có thông tin.
Dự báo các vùng của Mie
時間07/22/2024 21-24
Tsu (khu vực Tsu)
晴れ
Trời quang
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
28℃/81%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây 2m
Yokkaichi
晴れ
Trời quang
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
28℃/83%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây 1m
Iga
晴れ
Trời quang
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
26℃/90%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây 1m
Matsusaka
晴れ
Trời quang
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
27℃/85%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây tây nam 1m
Ise
晴れ
Trời quang
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
27℃/84%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây tây nam 1m
Owase
晴れ
Trời quang
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
28℃/84%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây 1m
<Người cung cấp thông tin >
Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản

Thông tin động đất / sóng thần
Động đất Nankai Trough
Hiện tại không có thông tin.
Thông tin động đất
10:12: 07, 22, 2024
Cường độ địa chấn tối đa bên ngoài tỉnh Mie 3
※Trong một số trường hợp, chỉ trong tỉnh Mie hoặc bên ngoài tỉnh Mie
Thông tin sóng thần
(Ise / Vịnh Mikawa、Miền Nam tỉnh Mie)
Hiện tại không có thông tin.
Tin tức về phòng chống thảm họa / quản lý khủng hoảng
06/08/2023 17:00
災害発生時の避難情報、避難所情報、被害情報は以下のページをご確認ください

災害対策本部情報ページ


07/20/2021 09:00
防災(ぼうさい)みえ.jpホームページにおける外国語対応(がいこくごたいおう)

https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500099.htm

 

訪日外国人観光客向け情報ページ等

Japan Safe Travel Information, etc.

https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500062.htm


Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Phòng chống thảm họa trong cuộc sống
Kiến thức phòng chống thảm họa
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie