Bousai Mie.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りタガログ語区切り
Tin tức về phòng chống thảm họa / quản lý khủng hoảng
07/20/2021 09:00
防災(ぼうさい)みえ.jpホームページにおける外国語対応(がいこくごたいおう)については以下(いか)をご確認(かくにん)ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500099.htm


02/07/2019 13:30
災害時に訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツール

Useful tools to offer information to international visitors when disasters occur(English)

关于发生灾害时 向外国游客提供有用信息的工具(中文簡体)

關於發生災害時 向外國遊客提供有用資訊的工具(中文繁体)

재해 시에 일본 방문 외국인 여행자에게 정보제공 도움이 되는 방법에 대해(한국어)

http://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500062.htm


Thời tiết ở Mie
Cảnh báo khí tượng・Thông tin lưu ý
Cảnh báo đặc biệtCảnh báoThông tin lưu ý
時間05/29/2023 10:04
 Thông báo của Cơ quan Khí tượng
Miền Trung
Sấm sét
Miền Bắc
Sấm sét
Iga
Sấm sét
Iseshima
Sấm sét
Kisei / Higashi Kishu
Sấm sét
Dự báo các vùng của Mie
時間05/29/2023 12-15
Tsu (khu vực Tsu)
曇
Nhiều mây
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
26℃/72%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây tây nam 1m
Yokkaichi
雨
Có mưa
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
25℃/80%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
1mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Nam tây nam 1m
Iga
曇
Nhiều mây
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
26℃/74%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây 5m
Matsusaka
雨
Có mưa
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
27℃/76%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Tây 1m
Ise
雨
Có mưa
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
25℃/86%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Đông đông nam 1m
Owase
曇
Nhiều mây
気温アイコン湿度アイコン
Nhiệt độ / độ ẩm
27℃/70%
降水量アイコン
Lượng mưa rơi
0mm
風向アイコン風速アイコン
Gió
Nam tây nam 3m
<Người cung cấp thông tin >
Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản

Thông tin động đất / sóng thần
Động đất Nankai Trough
Hiện tại không có thông tin.
Thông tin động đất
23:36: 05, 27, 2023
Cường độ địa chấn tối đa bên ngoài tỉnh Mie 3
※Trong một số trường hợp, chỉ trong tỉnh Mie hoặc bên ngoài tỉnh Mie
Thông tin sóng thần
Hiện tại không có thông tin.
Tin tức về phòng chống thảm họa / quản lý khủng hoảng
07/20/2021 09:00
防災(ぼうさい)みえ.jpホームページにおける外国語対応(がいこくごたいおう)については以下(いか)をご確認(かくにん)ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500099.htm


02/07/2019 13:30
災害時に訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツール

Useful tools to offer information to international visitors when disasters occur(English)

关于发生灾害时 向外国游客提供有用信息的工具(中文簡体)

關於發生災害時 向外國遊客提供有用資訊的工具(中文繁体)

재해 시에 일본 방문 외국인 여행자에게 정보제공 도움이 되는 방법에 대해(한국어)

http://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500062.htm


Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Phòng chống thảm họa trong cuộc sống
Kiến thức phòng chống thảm họa
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie