BOSAIMIE.jp

  Home > Pag-iwas sa sakuna sa araw-araw na pamumuhay > Paghahanda sa tsunami
Pag-iwas sa sakuna sa araw-araw na pamumuhay
Paghahanda sa tsunami

Pagkatapos ng lindol, may posibilidad na magkaroon ng tsunami

May posibilidad na magkaroon ng tsunami mula sa lindol na nangyari dahil sa paggalaw ng fault. Magkakaiba ang bilis ng pagdaluhong ng tsunami ayon sa lalim ng dagat, sumusulong ito nang kasimbilis ng jet kapag malayo sa baybayin, at kasimbilis ng bullet train kahit mula sa paglapit nito sa baybayin. Dahil maaaring hindi makaabot kapag tiniyak muna ang tsunami bago lumikas, kapag nakaramdam ng lindol, kaagad na lumayo sa tabing-dagat at pumunta sa mataas na lugar.
Moving away from the coast to high ground immediately after an earthquake occurs

Mekanismo ng pagbuo ng tsunami

Nahahatak paloob ang dulo ng kontinente at nagkakaroon ng pagkapuwersa dahil sa paggalaw ng oceanic plate.
Mechanism of how a tsunami occurs Pagkaipon ng
pagkapuwersa
Oceanic plate
Kapag umabot ang pagkapuwersa sa hangganan nito, bubuwelta ito upang bumalik sa dating posisyon, at tutulakin nito pataas ang tubig-dagat.
Mechanism of how a tsunami occurs Pagbuwelta Pagbuo ng tsunami
Kakalat ang umangat na tubig-dagat sa lahat ng direksyon, mas mababa ang taas ngunit mabilis ang speed kapag mas malalim ang dagat, samantalang mas mataas ngunit mabagal ang pagdaluhong kapag mas mababaw ang dagat.
Mechanism of how a tsunami occurs Kakalat sa lahat
ng direksyon
ang tsunami
Page Top

Pagkatapos ng lindol, may posibilidad na magkaroon ng tsunami

May posibilidad na magkaroon ng tsunami mula sa lindol na nangyari dahil sa paggalaw ng fault. Magkakaiba ang bilis ng pagdaluhong ng tsunami ayon sa lalim ng dagat, sumusulong ito nang kasimbilis ng jet kapag malayo sa baybayin, at kasimbilis ng bullet train kahit mula sa paglapit nito sa baybayin. Dahil maaaring hindi makaabot kapag tiniyak muna ang tsunami bago lumikas, kapag nakaramdam ng lindol, kaagad na lumayo sa tabing-dagat at pumunta sa mataas na lugar.
Moving away from the coast to high ground immediately after an earthquake occurs

Mekanismo ng pagbuo ng tsunami

Nahahatak paloob ang dulo ng kontinente at nagkakaroon ng pagkapuwersa dahil sa paggalaw ng oceanic plate.
Mechanism of how a tsunami occurs Pagkaipon ng
pagkapuwersa
Oceanic plate
Kapag umabot ang pagkapuwersa sa hangganan nito, bubuwelta ito upang bumalik sa dating posisyon, at tutulakin nito pataas ang tubig-dagat.
Mechanism of how a tsunami occurs Pagbuwelta Pagbuo ng tsunami
Kakalat ang umangat na tubig-dagat sa lahat ng direksyon, mas mababa ang taas ngunit mabilis ang speed kapag mas malalim ang dagat, samantalang mas mataas ngunit mabagal ang pagdaluhong kapag mas mababaw ang dagat.
Mechanism of how a tsunami occurs Kakalat sa lahat
ng direksyon
ang tsunami
ページトップへ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture