BOSAIMIE.jp

  Home > Pag-iwas sa sakuna sa araw-araw na pamumuhay > Paghahanda sa sakuna ng pagguho
Pag-iwas sa sakuna sa araw-araw na pamumuhay
Paghahanda sa sakuna ng pagguho
Dito ang impormasyon sa mga nakaraang sakuna ng pagguho

Kung tuloy-tuloy ang pag-ulan, kailangang mag-ingat sa sakuna ng pagguho!!

スペーサー
Kung tuloy-tuloy ang pag-ulan, luluwag ang lupa at tataas ang posibilidad na magkaroon ng sakuna ng pagguho. Sa sakuna ng pagguho, pangunahin ang sakuna ng pagguho ng bangin, sakuna ng pagguho ng lupa, at sakuna ng daloy ng mga bato at lupa.
スペーサー

Pagguho ng bangin

スペーサー
Tinatawag na "pagguho ng bangin" ang penomeno kung saan lumuwag at biglang gumuho ang lupa dahil sa napakalakas na pag-ulan o sa lindol. Maaaring umabot ang gumuhong lupa hanggang sa distansyang doble hanggang triple ng taas ng dalisdis. Mayroong 86,651 lugar na may panganib ng pagguho ng bangin sa buong bansa (ayon sa pagsisiyasat noong 1997), at katangian nito ang pagiging mas marami kung ihahambing sa ibang bilang ng lugar na may panganib ng sakuna ng pagguho.
スペーサー
Penomenong tanda ng pagguho ng bangin
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
 • Kapag nagsimulang kalat-kalat na dumausdos
               ang maliliit na bato mula sa bangin
 • Kapag bumukal ang tubig mula sa bangin
 • Kapag nagkaroon ng bitak sa bangin
Rockslide precursor phenomena Kalat-kalat Tulo-tulo Krak
スペーサー スペーサー
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
Page Top
スペーサー

Pagguho ng lupa

スペーサー
Penomeno ang pagguho ng lupa kung saan gumalaw ang lupa dahil sa epekto ng pagtagos ng tubig-ulan at iba pa sa layer ng lupang madulas na parang clay sa lugar ng banayad na dalisdis. Katangian nito ang mangyari sa malawak na saklaw, at dahil dito sabay-sabay na mapipinsala ang mga bahay at bukid, network ng trapiko tulad ng mga kalsada at iba pa. Sa 1 araw, mga ilang milimetro lamang ang galaw ng pagguho ng lupa na hindi makikita sa mata, ngunit maaaring ilang metro rin itong biglaan at unti-unting gumalaw. At kapag bumigay ang tubig sa ilog na naharangan dahil sa pagguho ng lupa, maaari rin itong magdulot ng malaking sakuna sa pababang agos.
スペーサー
Penomenong tanda ng pagguho ng lupa
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
 • Kapag naging malabo ang tubig sa balon
 • Kapag nagkabitak sa lupa,
               lumubog o tumambok ang bahagi nito
 • Kapag biglang nagbago ang dami
               ng tubig sa danaw o latian
Penomenong tanda ng pagguho ng lupa
スペーサー スペーサー
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
Page Top
スペーサー

Daloy ng mga bato at lupa

スペーサー
Daloy ng mga bato at lupa ang penomeno kung saan nagsasama at biglaang umaagos ang gumuhong lupa, bato at iba pa mula sa dalisdis ng lambak o bundok, at ang tubig mula sa matagalang pag-ulan sa panahon ng tag-ulan o malakas na ulang dala ng bagyo. Madalas nangyayari ang "sakuna ng daloy ng mga bato at lupa" sa lugar kung saan may ilog na mabilis ang pagdaloy o sa alluvial fan, at nagdudulot ng pinsala ang mabilis na speed at malakas na puwersa nito.
スペーサー
Penomenong tanda ng daloy ng mga bato at lupa
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
 • Kapag may tunog na parang dumadagundong
               ang buong bundok, na tinatawag
               na "Yamanari" sa wikang Hapon
 • Kapag naging marumi ang dumadaloy na tubig sa ilog,
               o may nakahalong inanod na kahoy
 • Kapag nabawasan ang tubig ng ilog
               kahit patuloy na umuulan
Penomenong tanda ng daloy ng mga bato at lupa
スペーサー スペーサー
スペーサー スペーサー スペーサー
Page Top
Dito ang impormasyon sa mga nakaraang sakuna ng pagguho

Kung tuloy-tuloy ang pag-ulan, kailangang mag-ingat sa sakuna ng pagguho!!

Kung tuloy-tuloy ang pag-ulan, luluwag ang lupa at tataas ang posibilidad na magkaroon ng sakuna ng pagguho. Sa sakuna ng pagguho, pangunahin ang sakuna ng pagguho ng bangin, sakuna ng pagguho ng lupa, at sakuna ng daloy ng mga bato at lupa.
スペーサー

Pagguho ng bangin

スペーサー
Tinatawag na "pagguho ng bangin" ang penomeno kung saan lumuwag at biglang gumuho ang lupa dahil sa napakalakas na pag-ulan o sa lindol. Maaaring umabot ang gumuhong lupa hanggang sa distansyang doble hanggang triple ng taas ng dalisdis. Mayroong 86,651 lugar na may panganib ng pagguho ng bangin sa buong bansa (ayon sa pagsisiyasat noong 1997), at katangian nito ang pagiging mas marami kung ihahambing sa ibang bilang ng lugar na may panganib ng sakuna ng pagguho.
スペーサー
Penomenong tanda ng pagguho ng bangin
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
 • Kapag nagsimulang kalat-kalat na dumausdos ang maliliit na bato mula sa bangin
 • Kapag bumukal ang tubig mula sa bangin
 • Kapag nagkaroon ng bitak sa bangin
がけ崩れの前兆現象イメージ

スペーサー スペーサー
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
ページトップへ
スペーサー

Pagguho ng lupa

スペーサー
Penomeno ang pagguho ng lupa kung saan gumalaw ang lupa dahil sa epekto ng pagtagos ng tubig-ulan at iba pa sa layer ng lupang madulas na parang clay sa lugar ng banayad na dalisdis. Katangian nito ang mangyari sa malawak na saklaw, at dahil dito sabay-sabay na mapipinsala ang mga bahay at bukid, network ng trapiko tulad ng mga kalsada at iba pa. Sa 1 araw, mga ilang milimetro lamang ang galaw ng pagguho ng lupa na hindi makikita sa mata, ngunit maaaring ilang metro rin itong biglaan at unti-unting gumalaw. At kapag bumigay ang tubig sa ilog na naharangan dahil sa pagguho ng lupa, maaari rin itong magdulot ng malaking sakuna sa pababang agos.
スペーサー
Penomenong tanda ng pagguho ng lupa
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
 • Kapag naging malabo ang tubig sa balon
 • Kapag nagkabitak sa lupa, lumubog o tumambok ang bahagi nito
 • Kapag biglang nagbago ang dami ng tubig sa danaw o latian
地すべりの前兆現象イメージ

スペーサー スペーサー
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
ページトップへ
スペーサー

Daloy ng mga bato at lupa

スペーサー
Daloy ng mga bato at lupa ang penomeno kung saan nagsasama at biglaang umaagos ang gumuhong lupa, bato at iba pa mula sa dalisdis ng lambak o bundok, at ang tubig mula sa matagalang pag-ulan sa panahon ng tag-ulan o malakas na ulang dala ng bagyo. Madalas nangyayari ang "sakuna ng daloy ng mga bato at lupa" sa lugar kung saan may ilog na mabilis ang pagdaloy o sa alluvial fan, at nagdudulot ng pinsala ang mabilis na speed at malakas na puwersa nito.
スペーサー
Penomenong tanda ng daloy ng mga bato at lupa
スペーサー スペーサー スペーサー
スペーサー
 • Kapag may tunog na parang dumadagundong ang buong bundok, na tinatawag na "Yamanari" sa wikang Hapon
 • Kapag naging marumi ang dumadaloy na tubig sa ilog, o may nakahalong inanod na kahoy
 • Kapag nabawasan ang tubig ng ilog kahit patuloy na umuulan
土石流の前兆現象イメージ

スペーサー スペーサー
スペーサー スペーサー スペーサー
Page Top
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture