BOSAIMIE.jp

  Home > Mga bagay na hindi pananagutan > Tungkol sa nilalaman ng impormasyon
Tungkol sa nilalaman ng impormasyon

Tungkol sa nilalaman ng impormasyon

Tungkol sa nilalaman ng impormasyon
Icon Tungkol sa impormasyon sa "emergency at sakuna"
Batay ang impormasyon sa sakuna ng website na ito sa impormasyon sa pinsalang kinolekta ng Mie Prefecture mula sa mga kinauukulang organisasyon sa oras ng pagkatatag ng punong himpilan para sa mga hakbang laban sa sakuna sa Mie Prefecture at sa mga munisipalidad ng prefecture. Maaaring mahirap ang pagkolekta ng detalyadong impormasyon sa simula ng pag-unawa sa sitwasyon. Unawain lamang na maaari ring bilang resulta ng pagsasalamin ng pinakabagong impormasyon, magkaroon ng pagkakaiba sa ibinigay na impormasyon noong simula.

Icon Tungkol sa impormasyon sa "panahon at obserbasyon"
Batay ang impormasyon sa panahon ng website na ito sa impormasyon ng Japan Meteorological Agency at mga lokal na meteorological observatory, Chubu Regional Office ng Japan Weather Association, at Mie Prefecture. Unawain lamang na dahil batay sa pagsusuri ang impormasyon sa forecast, maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa forecast dulot ng maliit na natatanging pagbabago sa panahon dahil sa epekto ng biglaang pagbabago, anyo ng kalupaan atbp.

Icon Tungkol sa impormasyon sa "lindol at tsunami"
Batay ang impormasyon sa lindol at impormasyon sa tsunami sa website na ito sa impormasyon ng Japan Meteorological Agency at mga lokal na meteorological observatory.

Icon Tungkol sa impormasyon sa "trapiko, mga kalsada at pamumuhay"
Impormasyon sa mga link sa website na inihahandog ng mga kumpanya ng transportasyon, lifeline atbp. ang impormasyon sa website na ito.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Dibisyon ng mga Hakbang laban sa Sakuna, Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture