BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切り
Info. útil para Emergencias
Info. Climática

Advertencias y Precauciones  : Mie (Local)

Lanzamiento condiciones │Mie
Visualizaci del mapa │MieTokaiKinki
 Emitido por JMA a las 07:05 el 27 de enero de 2021
      Advertencia Recomendaci
Lluvias Fuertes
Inundación
Tormenta
Ventisca
Nevazon
Olas Alta
Marea Alta
Lluvias Fuertes
Inundacion
Ventarron
Viento y Nieve
Nevazon
Olas Alta
Marea Alta
Tormentas Eléctrica
Deshielo
Niebla Densa
Clima Seco
Avalancha
Bajas Temperaturas
Helada
Acumulación de Hielo
Acumulación de Nieve
Mie Hokuchubu
Mie Hokubu
Yokkaichi
Kuwana
Suzuka
Kameyama
Inabe
Kisosaki
Toin
Komono
Asahi
Kawagoe
Mie Chubu
Tsu
Matsusaka
Taki
Meiwa
Iga
Nabari
Iga
Lluvias Fuertes
Inundación
Tormenta
Ventisca
Nevazon
Olas Alta
Marea Alta
Lluvias Fuertes
Inundacion
Ventarron
Viento y Nieve
Nevazon
Olas Alta
Marea Alta
Tormentas Eléctrica
Deshielo
Niebla Densa
Clima Seco
Avalancha
Bajas Temperaturas
Helada
Acumulación de Hielo
Acumulación de Nieve
Mie Nambu
Ise-Shima
Ise
Toba
Shima
Tamaki
Watarai
Minamiise
Kisei & Higashi-Kishu
Owase
Kumano
Odai
Taiki
Kihoku
Mihama
Kiho
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie